Spiritual psychic surgery in Coimbatore

பாக்யா உயர்நிலை ஆரா சிகிச்சை என்பது ஆங்கிலத்தில் சர்ஜெரி என்று சொல்லப் படுகிறது. தீர்க்க  முடியாத பிரச்சனைகள், கண்டுபிடிக்க முடியாத நோய்கள், ரகசிய உறவு பிரச்சனைகள் என்று பலவற்றுக்கு தீர்வு கிடைக்காமல் தவிக்கும் மக்களுக்கு நம் கிளினிக்கில் இந்த சிறப்பு சிகிச்சை தரப் படுகிறது.

ஒளி உடல் கட்டமைப்பு சீரமைக்கும்  சிகிச்சை

மனிதனின் உடல், மனம், ஆன்மிக இயக்கம்

என்பவை  ஒளி உடலில் உள்ள template

எனப்படும் கட்டமைப்பு வரைபடக்

குறியீடுகளால் -code- செயல் படுத்தப் படுகின்றன.

இந்த சிகிச்சை முறை மூலம் நோயாளிகளை தொடாமல் முழுமையாக எந்த நோயையும் குணப்படுத்த முடியும்.

ஆரா என்பது ஒளிஉடல், சூட்சும உடல், பிராண உடல்,

சக்தி உடல், தெய்வீக உடல் என்றும் சொல்லப்படும்.

நம் தினசரி நடவடிக்கைகள் எப்படி ஜீன் அமைப்பால்

உடலில் நடக்கிறதோ அப்படி template என்னும்

ஆராவின் பாகங்கள் இந்த ஒளிஉடல் இயக்கத்தை

நிர்ணயிக்கும். நோய், குணாதிசயங்கள்,

பழக்கவழக்கங்கள் போன்றவை இந்த

ஒளிஉடல் தரும் கட்டளைகளால்

மனதின் செயலாக வெளிப்படும்.

I am happy to come in person to you to give you the Divine healing. My vision is to heal the people in need and it is your belief and desire which brought you to this page.

அகால மரணம், ஆவி தொற்று, தற்கொலை, பித்துரு சாந்தி, பித்ரு தோஷம், மோட்ச சிகிச்சை, Earthbound, Ghost, Healing a dead person, psychic surgery, Sex related demons, Spirit release, Spirit removal, Spritual psychic surgery, Youtube videos

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s