வலிப்பு நோய், ஆவி, செய்வினை நீங்குமா? கோவையில் சிக்கிச்சை

Rich, Joyful & Charismatic YOU!

வலிப்பு நோய், ஆவி, செய்வினை நீங்குமா? கோவையில் சிக்கிச்சை.

மனிதனின் சக்தி உடல் ,சூட்சும உடல், மின் காந்த சக்தி இவற்றை பொருது ஒரு நோய்க்கு பூரண சிகிச்சை பெற இயலும்.

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s